فروش اقساطی آپارتمان

خرید آپارتمان امروزه دغدغه اصلی بیشتر مردم ماست به همین رو نکاتی چند رو در زمینه خرید اقساطی آپارتمان در زیر ذکر میکنیم

برای خرید اقساطی آپارتمان میبایست ابتدا آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید که این مرحله مهمترین مرحله خرید شماست 

چرا که ممکن است به علت اینکه آپارتمانی به صورت اقساط به شما به فروش میرسد باعث شود تا مسائل اصلی و حتی بسیار خطرناک

را در آینده خود در نظر نگیرید.

  • از جمله اصلی ترین نکته خرید آپارتمان وجود سند تک برگ جهت خرید آن است چرا که در قانون جدید استعلام ثبت : یعنی اینکه اداره ثبت به شما پاسخ دهد که ملک شما آیا دارای معارض یا بازداشتی و غیره میباشد ، فقط استعلام ثبت به ملکهای دارای سند تک برگ داده میشود لذا نکته اصلی داشتن سند تک برگ آپارتمان مورد نظر شماست
  • بعد از این مرحله و مطمین شدن شما بر اینکه آپارتمان مورد نظر دارای ایراد و اشکالی نمیباشد نوبت به نوع وام و اقساط مورد نظر میباشد بدین معنی که شما در 2 صورت میتوانید آپارتمان را به همراه وام و یا اقساطی خرید کنید 
  1. در حالت وام که از نام آن مشخص است شما با گرو گذاشتن سند مالکیت آپارتمان خود میتوانید ملک خود را توسط وام بانکی به صورت اقساطی خرید کنید یعنی یا قبل از پرداخت کل ثمن معامله سند مالکیت را برای انجام مراحل اداری به بانک و دفتر خانه برده و بانک الباقی پول فروشنده را به آن پرداخت نموده و سند مالکیت شمارا گرو نگه داشته و اقساطی برای شما در نظر میگیرد که در نهایت با تمام شدن اقساط میتوانید سند مالکیت خود را داشته باشید 
  2. خرید اقساطی آپارتمان توسط فروشنده میباشد که این نوع معامله دارای نکاتی بسیار ضروری و ظریف است و امکان خطر در آن بسیار زیاد چرا که در هنگام نوشتن بیع نامه حتما باید از یک مشاور بسیار مجرب و منصف در امر مبایع نامه استفاده نمایید همچنین در نوشتن بیع نامه حتما دقت نمایید چرا که کوچکترین مطلبی ممکن است شما را با مشکلی بزرگ روبرو کند از جمله نکات مهم در نوشتن بیع نامه  زمان اتمام قسط ، نحوه پرداخت ، زمان دقیق سند زدن در دفتر خانه ، آدرس دقیق و شماره کد دفترخانه ، اقدامات لازم جهت عدم حضور طرفین در دفتر خانه ، نحوه فسخ قرارداد و زمان خیار فسخ میباشد

 

فروش اقساطی آپارتمان

 

برای انتخاب ملک مورد نظر خود میتوانید به یکی از دفاتر بنگاه های ملکی مراجعه نمایید و یا از طریق بستر سایت یکی که آگهی های ملک فروشندگان را در خود داراست نسبت 

به فروش اقساطی آپارتمان که در برخی از آپارتمان ها در توضیحات امکان خرید اقساطی را برای خریدار فراهم نموده اند اقدام نمایید